[ Billede: Logo]


Det er bare noget, der er lavet...

[ Billede: Forsiden af publikationen ]

Forord

Denne rapport er resultatet af en undersøgelse, som er gennemført i 1999 på baggrund af et kommissorium fra Medierådet for Børn og Unge, Kulturministeriet

Undersøgelsen er foretaget i relation til forskningsprojektet Børns opvækst med Interaktive medier ­ i et fremtidsperspektiv, som er et projekt under Forskningsstyrelsen. Undersøgelsen er udført af lektor, ph.d. Birgitte Holm Sørensen, Danmarks Lærerhøjskole og lektor Carsten Jessen, Danmarks Lærerhøjskole i samarbejde med forskningsassistent cand.com. Kristine Andersen og forskningsassistent stud.com. Ulla Tønner samt projektsekretær, B.A. Leise Drent.

Undersøgelsen har omfattet børn og unges anvendelse af computerspil med voldsskildringer. I rapporten har vi valgt hovedsageligt at anvende begrebet børn som fællesbetegnelse for børn og unge og så, i det omfang det har været muligt, at angive aldersbetegnelser.

I undersøgelsen har der deltaget en række børn, som vi gerne vil takke for deres deltagelse. Endvidere vil vi rette en tak til de pædagoger, som har været behjælpelige i forbindelse med undersøgelserne på de fritidshjem, der har været inddraget i projektet.

Birgitte Holm Sørensen &
Carsten Jessen

Den 31.12.1999

Indhold:

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Medierådet for Børn og Unge
Vognmagergade 10, 2. sal
1120 København K
Telefon 33 74 34 76

© Medierådet for Børn og Unge, 2000
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


Siden senest redigeret 010200