[ Billede: Logo ]

Indhold

 

 

 

1. Indledning

2. Forskning i børn, medievold og computerspil

3. Centrale problemstillinger

1. Fascination, påvirkning og interaktivitet

2. Volden, spillet og det sociale aspekt

4. Undersøgelsens metoder

5. Resultater fra undersøgelsen

I. Børns fascination af at spille, af den sociale situation omkring
spillene og spillenes indhold af voldsskildringer

1. At spille spil

2. Den sociale situation omkring spillene

3. Spillenes indhold af voldsskildringer

II. Interaktivitet og computerspillenes påvirkning
­ set i forhold til tv, film og video

1. Påvirkning

2. Det er værre at se film

6. Konklusion

Litteratur:

Noter

Hele publikationen uden grafik

 Forsiden | Kolofon