[ Billede: Logo ]

Kolofon

 

 

"Det er bare noget, der er lavet..."

Børn, computerspil, vold og virkelighed
Birgitte Holm Sørensen og Carsten Jessen

© Medierådet for Børn og Unge
Gothersgade 55
1123 København K

Produktion og tilrettelægning: RotaRota

Omslag og fotocollage: Marian Notarmaso

Købes hos boghandleren eller bestilles hos
Statens Information
Postboks 1103
1009 København K
Tlf.: 33 37 92 28
Fax: 33 37 92 80
E-post: sp@si.dk

Pris: 75,- kr. inkl. moms

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.


Inventarliste: index.html;indhold.htm;forord.htm;kolofon.htm;hel.htm;noter.htm;
1.htm;2.htm;3.htm;4.htm;5.htm;6.htm;
forside.gif;1.gif;logo.gif


Den trykte udgaves ISBN: ISBN 87-987387-3-9Forsiden