365 digitale dage

Projektrapport 2016-2017
Sikker Internet Center Danmark

Download PDF

365 digitale dage er en realitet for langt de fleste børn og unge i dag. Til at understøtte deres navigering i denne hverdag har Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik udviklet initiativer, materialer og kampagner, som præsenteres i denne rapport, der dækker over perioden den 1. juli 2016 til den 31. december 2017.