600 unges søges til Tænketank

Er du mellem 15 og 24 år, og vil du frem med din mening om forskellige problemstillinger blandt unge? Så grib chancen og tilmeld dig Unge Tænketanken.

I Medierådet har vi vores sublime ungepanel Medierødderne. I Mary Fonden har de deres Unge Tænketank, som er et strategisk værktøj til løbende at identificere og nuancere problemstillinger blandt unge og fx sætte fokus på kærestevold, mobning og ensomhed.

De 15-24-årige i Mary Fondens Unge Tænketank bliver spurgt 4-6 gange årligt via online spørgeskemaer om emner, der udspringer af de udfordringer, danske unge kan have. De unges input vil i nogle tilfælde blive uddybet i fokusgrupper, som de unge inviteres til at medvirke i. Alle mellem 15 og 24 år kan blive en del af Mary Fondens Unge Tænketank. Unge interesserede skal henvende sig på www.maryfondensungetaenketank.dk eller på Mary Fondens Unge Tænketanks Facebook-side.