Animationskursus for bibliotekarer

KURSUS. Bibliotekarer i hele landet kan i foråret 2017 få undervisning i at lave stop-motion animationsfilm, så de selv kan lære at afholde workshops for små og store børn. Kurset er tilrettelagt af Medierådet og Det Danske Filminstitut i samarbejde med Bibliotekarforbundet og centralbibliotekerne i Aalborg, Vejle og Gentofte.

Kurset giver en introduktion til enkle og effektive animationsteknikker, og kursisterne kommer selv til at producere små film i simple online animationsværktøjer. Det overordnede mål med kurserne er at give bibliotekarer inspiration og værktøjer til selv at tilrettelægge korte workshops for de mindre børn og længere forløb for skoleklasser, som kan indgå i bibliotekernes ”åben skole”-indsats. 

Animation styrker en række færdigheder og kompetencer, der bidrager til børns digitale dannelse bl.a. kreativitet og innovation, refleksion og analyse, samarbejdsevner og it-kundskaber. Dette kursus kan derfor bidrage til at styrke den samlede strategi omkring digital dannelse på bibliotekerne.

Tid og sted for kurserne i 2017

Aalborg Centralbibliotek
Tirsdag 28/2 kl. 10 -11: Webinar
Tirsdag 7/3 kl. 10-16: Workshop
- Hjemmeopgave

Tirsdag 14/3 kl. 10-11: Webinar
Læs mere og tilmelding.

Gentofte Centralbibliotek
(tilknytning Roskilde).
Tirsdag 21/3 kl. 10-11: Webinar
Onsdag 29/3 kl. 10-16: Workshop
- Hjemmeopgave

Onsdag 5/4 kl. 10-11: Webinar
Læs mere og tilmelding.

Vejle Centralbibliotek (tilknytning: Odense og Herning).
Torsdag 27/4 kl. 10-11: Webinar
Torsdag 4/5 kl. 10-16 Workshop
- Hjemmeopgave

Mandag 15/5 kl. 13-14: Webinar
Læs mere og tilmelding.

Der undervises i disse apps: ”FILM-X Animation” og ”Stop Motion Studio Pro”.

3-dags kursusforløb online og på biblioteket:
Hvert forløb strækker sig over tre dage og består af både en timers webinarer (onlinekursus) og heldags workshop, der foregår på centralbiblioteket. Som en del af forløbet vil der blive stillet en mindre hjemmeopgave, der giver træning i værktøjerne, som præsenteres på workshoppen. Det er obligatorisk at deltage i alle tre kursusdage.

NB. Man skal medbringe egen iPad eller tablet.

Undervisere på kursusforløbene:
Kari Eggert Rysgaard, Undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten FILM-X/Det Danske Filminstitut, Tina Klemmensen, animator og Per Marstal og Peter Nordahl, Gentoftegade Bibliotek.

Pris for deltagelsen:
250 kr. Prisen dækker et kursusforløb på tre dage og inkluderer forplejning på workshoppen.

Målgruppe:
Kursusforløbet er målrettet alle biblioteksansatte. Andre er dog også velkomne til at tilmelde sig, så længe man har tilknytning til biblioteksverdenen. Der er plads til maks. 20 deltagere per kursusforløb.

Arrangør:
Kursusforløbene arrangeres af Medierådet for Børn og Unge og Det Danske Filminstitut i samarbejde med centralbibliotekerne i Aalborg, Gentofte og Vejle og Bibliotekarforbundet.