Årsrapport 2010-2011: Børn og unges digitale kompetencer og trivsel

Safer Internet Centre Denmark er et partnerskab mellem Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge. Centret har til opgave at understøtte børn og unges digitale kompetencer og trivsel og indgår i et netværk med 29 andre centre i Europa inden for rammerne af EU's INSAFE program. Safer Internet Centre Denmarks årsrapport for 2010/11 giver et bredt indtryk af de mange spørgsmål og problemstillinger, der er fulgt i kølvandet på den digitale revolution – navnlig når det handler om børn og unge. Læs rapporten her (pdf)