Årsrapport 2012-13 Børn og unges digitale hverdagsliv

Børn og unges digitale trivsel er et fælles anliggende. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik står sammen om at styrke børn og unges digitale hverdagsliv.

Som Safer Internet Centre i Danmark er det vores succeskriterium at gøre en forskel for de mange børn, unge og voksne, som i årets løb kontakter centret. Perioden 2012-13 har blandt andet omhandlet projekter om skolen på nettet, unges forståelse af online privatliv, de yngste børns debut på nettet og digital trivsel blandt børn og unge.

Vi håber, at denne årsrapport giver et klart indtryk af vores bestræbelser og giver et dybere kig ind i centrets arbejde gennem det seneste år.

Du kan hente årsrapporten 2012-2013 i højreboksen.

Safer Internet Centre i Danmark
Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik danner tilsammen det danske Safer Internet Centre, der er EU-finansieret. I fællesskab understøtter vi børn og unges digitale kompetencer og trivsel igennem formidling af viden på nettet og via trykte materialer. Desuden igangsætte vi dialogen om børne- og ungdomskulturen på de digitale medier på skoler, forældremøder, biblioteker, møder med professionelle fra socialforvaltningerne og politiet samt ikke mindst blandt de unge selv gennem kampagner debatfora og events.

Cover annual report 2012-13