Biblioteker sætter spot på børns digitale kompetencer

Mange børn har fra en tidlig alder adgang til at lege og lære med computere og andre medier. Men slet ikke alle. Der er stadig en digital kløft, der skal bygges bro henover. Men et nyt initiativ giver biblioteker mulighed for at styrke børns digitale kompetencer.

Nyt samarbejde giver børnebibliotekerne mulighed for at få installeret børnevenlige KidSmart-computere, så bibliotekarerne kan tilbyde it-læring rettet mod de yngste biblioteksbrugere.

Projektet bidrager til, at alle børn får solide digitale kompetencer, så der ikke opstår klasseskel på it-området. For de nye computere giver eksempelvis børnebibliotekerne mulighed for at arbejde med børns informationskompetencer, sprog, talforståelse, læselyst og begrebsdannelse. Samtidig giver projektet nye indfaldsvinkler til socialt samvær og inklusion på børnebiblioteket.

Læs mere her