Børn har ret til privatliv på nettet - både med og uden voksne

Artikel

Artiklen handler om børns ret til privatliv – også på nettet. Og hvordan børn samtidig også har brug for voksne, som interesserer sig for deres hverdag og som de kan spejle sig i, mens de vokser op og øver sig i sociale relationer og finder ud af, hvem de selv er.

Af Stine Liv Johansen, lektor, ph.d., Aarhus Universitet. Børnesagkyndigt medlem af Medierådet for Børn og Unge.

Artikel 2017, Medierådet for Børn og Unge