Samarbejde med forældrene

Foto: Jørgen True

Det digitale er for nuværende en del af den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud i forhold til børns dannelse. Dagtilbuddet er en god og tryg ramme for børn til at skabe, lege og udforske. Det skal også være tilfældet, hvis der anvendes digitale medier. De digitale medier bør i så fald anvendes til at fremme inkluderende fællesskaber, samarbejde og demokratiske processer. Et digitalt medie, fx en tablet, er et redskab, der kan anvendes både inde og ude, og børnene kan være med til at udvikle og bestemme brugen.

Orienter forældrene

Sæt temaet digitale medier på dagsordenen til forældremøder i dagtilbuddet. Det giver mulighed for at vise og begrunde, hvis, hvordan og hvorfor dagtilbuddet bruger digitale medier i arbejdet med børnene som en del af det pædagogiske læringsmiljø til at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Samtidig vil mødet også kunne være ramme for samtaler mellem forældrene om deres forventninger og bekymringer om deres børns brug af digitale medier nu, og når børnene kommer i skole og bliver teenagere. Til det formål har Medierådet lavet en præsentation, som ledere og ansatte kan bruge til at facilitere samtalen mellem forældregruppen. Der følger vejledning med til præsentationen, som ikke kræver en stor faglig viden om det digitale.

Engager forældrene

Forældre vil gerne følge med i, hvad børnene laver i løbet af dagen i dagtilbuddet. Det kan være billeder fra en tur i skoven eller små film med børn, der kører mooncar-ræs på legepladsen. Billeder og film kan være taget af børnene selv og udvalgt til at deles med forældrene via AULA. Derhjemme kan forældre og børn se og tale om dagens aktiviteter.

Digitale medier kan samtidig anvendes til at inddrage forældrene i det pædagogiske arbejde med børnenes sprogudvikling og fortælleevne. Flere forældre kender sikkert til at få fx en nisse med hjem i barnets rygsæk til oplevelser med barnet i hjemmet. Billeder og film kan være en støtte, når barnet fortæller om sine og nissens oplevelser for de andre børn i gruppen.

Dette er måder at engagere forældrene i deres børns brug af og læring med digitale medier. Det handler også om at bygge bro mellem hjem og dagtilbud. Begge aktiviteter indgår i aktivitetssamlingen.

Inspirer forældrene

I dagtilbuddet er det pædagogen, der går foran, ved siden af og bag ved barnet i leg og aktiviteter af digitale medier. Dagtilbuddet kan være med til at inspirer forældre til at bruge digitale medier på aktive måder sammen med deres børn.

I hjemmet er det forældrene, der går foran. Det er forældrene, der går ved siden af barnet, når de vejleder og støtter barnet i at prøve fx at bruge en spilapp eller fotografere for første gang. Og det er forældrene, der går bag ved barnet, ved at være i nærheden, når barnet selv får lov til at prøve sig frem med fx at tage billeder eller spille et spil, som det kender godt.

Forældrene kan finde viden og tips til livet med digitale medier i en småbørnsfamilie i forældreguiden på hjemmesiden. Det er også muligt at bestille en kort version af forældreguiden som folder – ganske gratis via medieraadsinfo@dfi.dk. Folderen kan uddeles til forældremøder i dagtilbuddet.

I aktivitetssamlingen kan forældre finde inspiration til aktiviteter med og om digitale medier. Aktiviteterne kan også bruges i dagtilbuddet.