De yngste på nettet

Der har været massiv interesse for de farvestrålende computere, der skal styrke de 3-6-åriges it-kompetencer og digitale dannelse. Nu er KidSmart-computerne i brug på 30 børnebiblioteker.

Det er et samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og IBM, der gør uddelingen af computerne mulig. De udvalgte biblioteker får dermed en særlig mulighed for at give deres yngste gæster gode lege- og læreoplevelser med it.

Projektet retter sig især mod ressourcesvage børn, der for eksempel ikke har adgang til at få hjælp til it-læring hjemmefra. Dette understreger IBMs vicedirektør Kim Østrup fra IBM Danmark: ”IBM vil gerne bidrage til at løfte børn og unges informationskompetencer. Evne til og mulighed for at anvende de nye medier kan, hvis vi ikke passer på, blive et nyt klasseskel." 

Jens Thorhauge, direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier siger: ”Børn har brug for digitale kompetencer fra en tidlig alder, fordi internettet og nye teknologier er en integreret del af deres hverdagsliv. Med KidSmart-projektet gør børnebibliotekerne en målrettet indsats for, at førskolebørn udvikler deres digitale lære- og legekompetencer og samtidig oplever nye sider af deres lokale børnebibliotek”.

Oline regnbue_450