Det Digitale Spejl

Nyt undervisningsforløb sætter spot på Det digitale Fællesskab, De digitale Fodspor og Den digitale Identitet blandt børn og unge. Forløbene er målrettet eleverne i udskolingen og kan downloades kvit og frit fra Det Digitale Spejls hjemmeside.

It og digitale medier udgør i dag en væsentlig del af børns skole- og fritidsliv. Men alt for mange lærere føler sig ikke rustet til at kunne give eleverne den rette digitale udfordring og vejledning.

"Netop i forhold til børn og unges meget intensive brug af medierne er der ingen nemme gode råd og løftede pegefingre om, hvordan man skal bruge og passe på sig selv på nettet"

- Med de digitale mediers indtog i børnenes skole- og fritidsliv har lærerne fået helt nye opgaver. Og mange lærere råber på redskaber og uddannelse, der kan hjælpe dem med at løfte de nye opgaver, siger Jonas Ravn fra Center for Digital Pædagogik.

Gratis hjælp til lærerne
På Teleindustriens initiativ er Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik, Børns Vilkår, foreningen Digital Dannelse og Red Barnet derfor gået sammen om at tilbyde gratis workshops for lærere om, hvordan de guider børn og unge i deres online-liv samt et helt nyt undervisningsmateriale.

- Telekommunikationsindustrien har taget initiativ til projektet for at være med til at sikre, at danske børn rustes bedst muligt til at gøre brug af digitale medier og tjenester på en god og kreativ måde – både i skolen og i fritiden. Det handler om at styrke børnenes kompetencer og mentale beredskab mest muligt, siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Gemte potentialer
Ifølge Teleindustrien og de fem organisationer er der kæmpe potentialer i børns digitale liv – for samfundet og for det enkelte barn. Potentialer, der er værd at investere i.

- Børn har historisk gode muligheder for at få viden og gå i dialog med andre overalt i verden. Det er et stort demokratisk potentiale for vores samfund, og det betyder meget for det enkelte barns udvikling at have adgang til større sociale netværk. Samtidig giver digitale medier i undervisningen mulighed for at fange endnu flere elever end tidligere, siger Marianne Pihl, programkoordinator i Red Barnet.

Digital dannelse
Men den positive udvikling kræver, at vi målrettet støtter børnene på dette felt, mener Teleindustrien og organisationerne. Derfor peger de på, at børns digitale dannelse bør være en obligatorisk del af undervisningen.

- Ligesom i resten af livet har børnene behov for at lære at forstå sig selv og andre på nettet. Det handler simpelthen om dannelse, som er så vigtig for børns udvikling, uddannelse og fremtid – og her mangler børnene ofte voksne, der forstår den digitale verden og kan guide dem på en positiv måde, siger Pernille Matthiesen fra Børns Vilkår.

- Netop i forhold til børn og unges meget intensive brug af medierne er der ingen nemme gode råd og løftede pegefingre om, hvordan man skal bruge og passe på sig selv på nettet. Fra Medierådets side er vi derfor utroligt glade for dette initiativ, som forhåbentlig vil styrke dialogen mellem elever og lærere om livet på nettet, siger Birgitte Holm Sørensen, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Undervisningsmaterialet  ’Digitale Spejl’ sætter fokus på både faldgruber og den potentielle store værdi, der ligger i brugen af it og digitale tjenester. Undervisningsmaterialet kan ses og de i alt 100 gratis workshops på skolerne kan bestilles på hjemmesiden detdigitalespejl.dk

Kampagnen er finansieret af Telekommunikationsindustrien (TDC, Telenor og Telia), Videnskabsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning (Tips- og lottomidler) og IAK (Industriens Arbejdsgivere i København).
Materialet indgår også i temaet om webetik på Danmarks Undervisningsportal EMU.dk

Det_Digitale_Spejl_UV