Det gode gys - folder til forældre

Medierådet går ind for "det gode gys"

Når børn ser film og tv, oplever og lærer de meget om verden, sig selv og andre. Børn har godt af at se mange forskellige ting. Det er betyder dog ikke, at de kan tåle at se alt. Udgangspunktet for rådets vurdering er: "hvordan virker filmen på børn?". Her spiller flere ting ind - filmens indhold, dens fortællemåde og dens brug af effekter.

Små børn har endnu ikke lært at gennemskue filmiske effekter. Hvis der zoomes hurtigt, tror de, at det de ser før og efter zoom er to forskellige ting. Små børn har heller ikke lært at overskue en hel film på en gang. Det kan være meget uhyggeligt, når Bambis mor dør, og hvis et mindre barn først bliver skræmt, vil det ikke få øje på, at det hele måske ender godt til sidst.

Evnen til at genkende en genre betyder meget for filmoplevelsen. Børn ved f.eks. godt, at der tit er skyderi i westernfilm, derfor bliver de ikke så forskrækkede, når cowboyerne skyder hinanden, og de dør.

Download folderen "det gode gys" i PDF (printvenlig version)

Du kan også kontakte Medierådet for Børn og Unge, hvis du er interesseret i folderen i en papirudgave, kontakt os på 3374 3601 eller medieraadet@dfi.dk.