Digital dannelse ind i læreruddannelsen og ud i grundskolen

PROJEKT. PROJEKT. Hvordan lærer man unge om menneskerettigheder online, dataetik og digitalt selvforsvar? Det får Medierådet for Børn og Unge hjælp til af fremtidens lærere.

Nyt partnerskab bag projektet 

Sammen med læreruddannelsen Future Classroom Teacher på University College Copenhagen og praktikskoler i Gladsaxe Kommune undersøger Medierådet, hvordan man med en kreativ, pædagogisk og didaktisk tilgang kan undervise elever i grundskolens ældste klasser om internettet og dets indflydelse på samfundet. Der er tale om et eksperiment ikke kun for de studerende, men også for samarbejdspartnerne bag projektet.

Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge siger om projektet:

"Unge skal have grundlæggende viden om internettet som oplyste medborgere i det digitale samfund. Men internettet som teknologi og samfundsfænomen er samtidig et meget komplekst område, og vi har længe været på udkig efter nye måder at undervise i det på. Samarbejdet med de lærerstuderende i Future Classroom Teacher betyder ikke kun, at vi får en flok unge menneskers kreative greb om stoffet, men også at vi ser aktiviteterne afprøvet i praksis, når de studerende skal stå for undervisningen i deres praktik i Gladsaxe Kommune. Vi har store forventninger til, at vi på sigt kan tilbyde en række nye, spændende og anderledes undervisningsmaterialer med hjælp fra de lærerstuderende." 

Tove Hvid, Uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCC siger:

"Vores tilværelse er under ekstrem indflydelse af teknologi. Det både udfordrer og forandrer såvel skole som lærerprofession. Det griber radikalt ind i vores syn på dannelsen af de opvoksende generationer. Vi kan se behov for innovative bud på, hvordan den udfordring håndteres, så alle børn udvikler teknologiforståelse og digital dømmekraft. Med dette nyskabende tværgående samarbejde mellem Medierådet, Gladsaxe Kommune og UCCs læreruddannelsestoning ’Future Classroom Teacher’ sætter vi elever og studerende elever i centrum for pædagogiske nybrud og dybdegående beherskelse af teknologi og digitale universer. I dette partnerskab ser vi meget frem til at eksperimentere med anderledes uddannelseskulturer, der på elevernes præmisser insisterer på nuanceret forståelse og kompetent ageren, når det kommer til måden, vi er sammen på i det digitale univers." 

Thomas Berlin Hovmand, Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe kommune siger:

"Vores overvejende analoge skoler har fået elever med en digital deltagelseskultur, der boltrer sig frit på tværs af sociale medier, landegrænser, netværk, nyhedsmedier og meget andet. Det rummer store muligheder, men også udfordringer, som skolen aktuelt ikke har svarene på. Ingen tvivl om, at skolen har en helt central rolle i at sikre, at alle børn og unge går ud af skolerne med digital dannelse, og derfor har vi brug for at udvikle en række undervisningsmaterialer og didaktiske metoder meget hurtigt, så vi kan komme i gang med arbejdet. Vores partnerskab med UCC og Medierådet giver en unik mulighed for at udvikle det, vi har brug for i en praksisnær kontekst." 

 

Kick off seminar #sammendigitalt

På et kick off seminar i sidste uge blev de lærerstuderende præsenteret for viden om menneskerettigheder og demokrati online, dataetik og digital overvågning, og de lærte om, hvordan man styrker sit digitale selvforsvar. En række eksperter leverede viden om disse emner, som de studerende efterfølgende vil tage under kreativ, pædagogisk og didaktisk behandling for at skabe undervisningsaktiviteter, der gør denne komplekse viden håndgribelig for de unge.

Lyt til de studerendes podcast med interview af flere af oplægsholderne.

Dokumentation

Projektet bliver løbende dokumenteret af både de lærerstuderende og to professionelle filmdokumentarister. De studerende skal lave vlogs (filmdagbøger) undervejs i deres proces med at designe, planlægge og afvikle undervisningsaktiviteter, og hele forløbet følges og dokumenteres af Ida Grøn og Julie Madsen.