Digital dialog i skolen

Mange lærere oplever, at den digitale mediebrug er et dilemmafyldt område, og mange skoler har ikke en politik for, hvordan elever og ansatte skal opføre sig på nettet. Men en stor del af de unges liv foregår online, og derfor er otte organisationer gået sammen for at hjælpe landets skoler i gang med dialog om digitale dilemmaer.

”Nogle elever i 8. klasse har lagt en video på nettet, hvor en lærer skælder voldsomt ud på en gruppe elever. Læreren har meldt sig syg.” Dette er ét af mange dilemmaer, som lærere og pædagoger nævner i en spørgeundersøgelse fra 2012. Undersøgelsen ligger til grund for det materiale, der i dag sendes ud til alle landets skoler. Materialet giver konkrete værktøjer til, hvordan lærere, pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere den enkelte skoles værdier og kultur på det digitale område.

Bag materialet står Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Center for Digital Pædagogik, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skoleelerver, BUPL og Skole og Forældre.

Materialet er tilgængelig via hjemmesiden www.digitaldialog.dk