Digital tryghed i skolen

Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele men også sikkerhedsrisici, som er helt nye, især for helt unge borgere. Der søges nu testklasser i hele landet til et nyt undervisningsmateriale om digital tryghed målrettet elever i 5.-6. klasse.

En række virksomheder, råd og offentlige institutioner er gået sammen om et projekt, der skal styrke børn og unges digitale sikkerhedsbevidsthed. Ved at sætte tidligt ind allerede fra starten af børnenes brug af internettets muligheder kan vi nemlig skabe fundamentet for, at børn og unge kan færdes trygt på internettet.


Projektets vision er, at børn og unge i Danmark igennem målrettet indsats tidligt får støbt fundamentet for trygt at kunne færdes i den digitale verden. Målgruppen er elever i 5.-6. klasse fra hele Danmark. Til første runde af projektet søges der 300 5.-6. klasser fra skoler i hele landet. Klasserne modtager et gratis klassesæt i maj 2015 indeholdende både trykt undervisningsmateriale og e-læringsmateriale. 

Klassesættet indeholder materiale målrettet til både børn, lærere og forældre, da de alle spiller en nøglerolle i undervisningen. Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med lærerfaglige og pædagogiske eksperter, samt ikke mindst repræsentanter for eleverne selv. For at komme i betragtning til pilotfasen er det eneste, der kræves, at klassen ”investerer” 6 undervisningslektioner og afsætter tid til en test før og efter forløbet. På denne måde vurderes elevernes forståelse af digital sikkerhed og dermed, om undervisningsforløbet har virket efter hensigten.

Gå ind på trygiskolen.digital for at tilmelde din klasse

KMD samarbejde LOGOER 2