DELT – Om unge og digitale sexkrænkelser

Grafik: Signe Marie Ohrt.

Projektet DELT handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet. 

Som en del af projektet udkommer bogen ’DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser’, der giver et indblik i, hvordan delinger online kan påvirke den enkelte – og en hel ungdomsgeneration. Bogen er skrevet af journalist Milla Mølgaard og støttet af det samlede projekt.

Bogen skal hjælpe unge til at handle, hvis de oplever at blive udsat for digitale sexkrænkelser eller ser andre blive det. Den indeholder også gode råd til, hvordan den unge kan gøre op med sig selv, om det er en god ide at sende et intimt billede af sig selv.

Bogens klare budskab er samtidig, at det aldrig er ens egen skyld, hvis billedet eller videoen bliver delt uden samtykke.

Alle landets grundskoler har modtaget en pakke med et trykt eksemplar af bogen og gratis tilgængelig elektronisk bog til undervisningsbrug, samt undervisningsmateriale og tilbud om gratis uddannelseskurser. 

Undervisningsmateriale og kurser

Som en del af DELT videregives et undervisningsmateriale, som adresserer problemet. Materialet, der retter sig mod udskolingen, består bl.a. af det målrettede undervisningsmateriale 'deSHAME' fra RedBarnet.

I 2020 vil der blive afholdt kurser for lærere, SSP-konsulenter og pædagoger til at ruste disse til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i god og sikker digital adfærd. Datoerne for kurserne er: 25. februar i Aalborg, 26. februar i Aarhus, 27. februar i Odense og 10. marts i København.

Om projektet

DELT er et resultat af et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Initiativet er støttet af TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd samt Connecting Europe Faciliteten under EU.

Bogen 'DELT - En bog til unge om digitale sexkrænkelser' er udgivet af forlaget Straarup og Co.

LÆS BOGENS FORORD

Henvendelser om DELT

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
Tlf. +45 3374 3607
lisbethh@dfi.dk