Digital dannelse for småbørn og voksne

Foto: Jørgen True
I en ny indsats sætter Medierådet fokus på de 0-6-åriges digitale dannelse i samarbejde med fire kommuner og med støtte fra Nordea-fonden.

I dag rummer børnelivet omgang med et utal af digitale medier. Det gælder også for de yngste. Derfor ser Medierådet et behov for en tidlig indsats, der involverer alle voksne omkring barnet i dets digitale dannelse. Målet med en tidlig og helhedsorienteret indsats er at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale medier nu og i fremtiden.

Denne indsats skal bygge bro mellem hjemmet og sundhedsplejen, daginstitutionen og dagplejen.
Indsatsen vil blandt andet fokusere på, at børnene lærer om digital adfærd og får mulighed for at være kreative, eksperimenterende og gå på opdagelse med digitale teknologier i samvær med andre.

Følgende produkter udvikles i førskoleindsatsen:

•    Forældreguide
•    Informationsmateriale til brug for sundhedsplejersker
•    Konkrete aktiviteter med digitale medier
•    Vidensamling til fagprofessionelle på småbørnsområdet

Udviklingen er i gang!

I foråret 2022 udrulles indsatsen nationalt. Her udgives en række produkter, som i øjeblikket udvikles og testes i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, børn og forældre i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner.

Medierådet er allerede i fuld gang med at indsamle viden og erfaringer fra praktikere, som arbejder med småbørn til dagligt og forældre til 0-6 årige. Denne vidensindsamling er central i udviklingen af de produkter, som vil blive udgivet næste år.

I Jammerbugt og Odder har Medierådet afholdt en række forældrewebinarer i tæt samarbejde med fagpersoner i kommunerne. Forældre med 0-6 årige har kunnet deltage i webinarerne, hvor de har delt deres overvejelser og erfaringer om digitalt mediebrug og småbørn. De deltagende forældre har blandt andet fortalt om medievaner i hjemmet og de gode oplevelser og dilemmaer der opstår i en familie med digitale medier.

I Odder Kommune arbejder Medierådet tæt sammen med Anette Dam Andersen, leder i Børnehuset Vennelund, og SSP konsulent Kristian Kilt. Begge giver udtryk for, at digitale medier er en stor del af vores hverdag og dermed også børnenes liv.

Samarbejdspartnere i Odder Kommune

”Børn bliver præsenteret for digitale medier stort set lige fra de bliver født. Her er det vigtigt, at vi i dagtilbuddet arbejder sammen med forældrene, da de også skal være gode rollemodeller for børnene,” siger Annette Dam Andersen.

I Jammerbugt samarbejder Medierådet med ledende sundhedsplejerske Diane Aarestrup, sundhedsplejerske Sofie Skindbjerg Manstrup og SSP konsulent Jesper Mørkholt. Her understreger de deltagende fagpersoner vigtigheden af en digital dannelsesindsats for de 0-6 årige og deres voksne.

Samarbejdspartnere i Jammerbugt Kommune

”Det er vigtigt, at vi starter tidligt med den digitale dannelse,” fortæller Jesper Mørkholt og fortsætter: ”En tidlig dialog med vores børn om at være digital, kan være med til at skabe et godt fundament for deres videre digitale liv.”

Sofie Skindbjerg Manstrup fortæller desuden, at de ser frem til at få konkrete redskaber fra projektet, som de fortsat kan bruge i sundhedsplejen. ”Vi er med til at skabe rum for at tale om digital dannelse og skabe rum for mere tværfagligt samarbejde, om det er med SSP eller dagpleje. Og vi får en ny kultur for at tale digital dannelse i vores egen faggruppe,” siger hun.

I Rudersdal kommune arbejder pædagoger og ledere sammen på tværs af seks børnehuse. De har udviklet og testet aktiviteter med digitale medier, som vil kunne bruges både i hjemmet og dagtilbuddet. Her samarbejder Medierådet med pædagogisk konsulent Pelle Sebastian Ussing, som har den løbende kontakt med børnehusene.

”Vi forventer, at de involverede børnehuse gør sig overvejelser om digital dannelse undervejs, og at vi bliver klogere på vores egen pædagogiske praksis med digitale medier,” forklarer Pelle Sebastian Ussing. ”Flere af de involverede børnehuse bruger allerede projektet som lejlighed til at starte en dialog med forældrene om digitale teknologier, hvordan de bruges i dagtilbud og hvordan man kan inspirere til, at de kan bruges i hjemmet.”

Workshop med børnehuse i Rudersdal kommune

Greve kommune vil blive involveret i efterårets testfase, hvor materialer og aktiviteter skal testes i de involverede kommuner.

Om projektet

Førskoleindsatsen er støttet af Nordea-fonden, og som led i projektet udfører Aarhus Universitet en kvalitativ undersøgelse blandt småbørnsforældre om digitale teknologier og behov for viden og vejledning til at støtte samværet og dialogen om mediebruget i hjemmet.

Forud for projektet har Medierådet udarbejdet et holdningspapir om digital dannelse på førskoleområdet. Holdningspapiret er offentliggjort ved projektets start i november 2020.

Medierådets holdningspapir

Hvis du er sundhedsplejerske, dagplejer eller pædagog i en vuggestue eller børnehave og gerne vil dele dine erfaringer med småbørn og digitale teknologier fra dit arbejde, er du velkommen til at kontakte projektleder, Lisbeth Brunebjerg Holmegaard på lisbethh@dfi.dk

Denne side vil løbende blive opdateret, mens projektet gennemføres.

Kort fortalt

Medierådet indleder i november 2020 en helhedsindsats for de 0-6-årige og deres voksne. I samarbejde med fire kommuner udvikles en række materialer med viden, vejledning og konkrete aktiviteter, som skal være med til at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale teknologier. Indsatsen udbredes nationalt i foråret 2022.

Henvendelser om projektet

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
Tlf. +45 3374 3607
lisbethh@dfi.dk

Faktaark om Medierådets førskoleindsats