Digital dannelse for småbørn og voksne

Foto: Jørgen True
I en ny indsats sætter Medierådet fokus på de 0-6-åriges digitale dannelse i samarbejde med fire kommuner og med støtte fra Nordea-fonden.

I dag rummer børnelivet omgang med et utal af digitale medier. Det gælder også for de yngste. Derfor ser Medierådet et behov for en tidlig indsats, der involverer alle voksne omkring barnet i dets digitale dannelse. Målet med en tidlig og helhedsorienteret indsats er at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale medier nu og i fremtiden. Denne indsats skal bygge bro mellem hjemmet og sundhedsplejen, daginstitutionen og dagplejen.

Indsatsen vil blandt andet fokusere på, at børnene lærer om digital sikkerhed og får mulighed for at være kreative, eksperimenterende og gå på opdagelse med digitale teknologier i samvær med andre.

Følgende produkter udvikles i førskoleindsatsen:

  • Forældreguide
  • Informationsmateriale til brug for sundhedsplejersker
  • Konkrete aktiviteter med digitale medier
  • Vidensamling til fagprofessionelle på småbørnsområdet

Førskoleindsatsen er støttet af Nordea-fonden og udvikles og testes i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, børn og forældre i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve kommuner. Som led i projektet udfører Aarhus Universitet en kvalitativ undersøgelse blandt småbørnsforældre om digitale teknologier og behov for viden og vejledning til at støtte samværet og dialogen om mediebruget i hjemmet.

Førskoleindsatsen udrulles nationalt i foråret 2022.

Forud for projektet har Medierådet udarbejdet et holdningspapir om digital dannelse på førskoleområdet. Holdningspapiret er offentliggjort ved projektets start i november 2020.

Medierådets holdningspapir

Hvis du er sundhedsplejerske, dagplejer eller pædagog i en vuggestue eller børnehave og gerne vil dele dine erfaringer med småbørn og digitale teknologier fra dit arbejde, er du velkommen til at kontakte projektleder, Lisbeth Brunebjerg Holmegaard på lisbethh@dfi.dk

Denne side vil løbende blive opdateret, mens projektet gennemføres.

 

 

Kort fortalt

Medierådet indleder i november 2020 en helhedsindsats for de 0-6-årige og deres voksne. I samarbejde med fire kommuner udvikles en række materialer med viden, vejledning og konkrete aktiviteter, som skal være med til at styrke børns kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale teknologier. Indsatsen udbredes nationalt i foråret 2022.

Henvendelser om projektet

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
Tlf. +45 3374 3607
lisbethh@dfi.dk

Faktaark om Medierådets førskoleindsats