Din guide til menneskerettigheder på nettet

De menneskerettigheder vi har i det virkelige liv gælder også, når vi er online. I "Din guide til menneskerettigheder på internettet" kan unge læse om deres rettigheder på internettet, hvor grænserne for dem går, og hvor de kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer.
 

'Din guide til menneskerettigheder på nettet' er en udgivelse målrettet de unge på 14 år+. Den oplyser om bl.a. online ytringsfrihed, retten til information, databeskyttelse, overvågning og lovgivning på området


Udgiver:
Institut for Menneskerettigheder og Medierådet for Børn og Unge 2014. Guiden er frit oversat og ombearbejdet, så den passer til danske unge, fra en guide fra Europarådet om menneskerettigheder på internettet.

Kontakt:
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@slks.dk