Den første mobil

Formål

I øvelsen skal forældrene i mindre grupper tale sammen om, hvilke fordele og ulemper de ser ved, at børnene får/har deres egne mobiler. Samtalen skal munde ud i de enkelte gruppers bud på, hvornår de synes, det er ok, at børnene i klassen har mobiler med i skole.

Fremgangsmåde

Del forældrene op i mindre grupper med 3-4 i hver. Det er vigtigt at grupperne ikke bliver for store for at sikre, at alle forældrene har mulighed for at komme til orde. Hver gruppe skal tale sammen ud fra de fire spørgsmål, der fremgår af skemaet.

De fire spørgsmål:

  1. Hvornår skal børnene have deres første mobiltelefon?
  2. Hvad skal børnene bruge en mobiltelefon til?
  3. Hvornår må børnene bruge deres mobiltelefoner?
  4. Hvilke apps og spil giver det mening, at børnene har på deres mobiltelefoner?

Afsæt ca. 5 minutter til dette, og lad herefter hver gruppe fremlægge deres svar på spørgsmålene. Det er vigtigt at du noterer gruppernes forskellige svar på tavlen som stikord for at fastholde de input, forældrene kommer med.

Afslut øvelsen med at se på gruppernes svar, og bed forældrene byde ind med forslag til fælles aftaler, der kan laves for klassen med hensyn til mobiler og brugen af disse. 

Info om øvelsen

Emne
Forældrenes holdning

Tid
15 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn