Livet leges også på nettet

Formål

I øvelsen får forældrene medieforskerens bud på, hvorfor det kan være godt for børnene at være en del af online-fællesskaber, hvad online-aktiviteter kan bidrage til, og hvordan man som forældre kan forholde sig til børnenes tidsforbrug på nettet. 

Fremgangsmåde

Videoen skal hjælpe forældrene med at få øjnene op for, at den tid, børnene bruger online, kan være yderst meningsfuld, og at børnenes aktiviteter online er med til at danne deres identitet. I videoen fortæller medieforsker Stine Liv Johansen ud fra de erfaringer, hun har gjort sig i sin forskning. Stine Liv Johansen er ph.d. og lektor ved Århus Universitet og tidligere formand for Medierådet for Børn og Unge.

Pointer i videoen:

  1. Børn bruger især medier til leg, underholdning, afslapning og spil – lige som voksne.
  2. Leg på nettet og spejling i hinanden bidrager til børnenes identitetsdannelse.
  3. Digitale og sociale medier er for børnene en adgangsbillet til fællesskabet. 
  4. Sociale medier som fx YouTube er kilde til inspiration og viden, der kan anvendes i børnenes leg.
  5. Det er vigtigt at vurdere kvaliteten af børns skærmpraksis som fx kreativ udfoldelse og socialt samvær frem for blot at fokusere på tidsforbrug.

Vis videoen (04:31 min.) i sin fulde længde eller stop den efter hver pointe. Lad forældrene tale sammen to og to om videoens pointer. Det er vigtigt at forældrene får sat ord på, hvad de tænker om medieforskerens udmeldinger, og at de hører hinandens tanker om, hvordan de bedste kan støtte børnene i et godt og trygt onlineliv. 

Lav til sidst en fælles opsamling, hvor forældrene kan dele gode ideer til, hvordan de konkret kan støtte deres børn. 

Mere viden

Læs Stine Liv Johansens artikel ”Livet leges også på nettet – og børn er stadig børn” i guiden "Der er så meget, forældre ikke forstår ...". 

Find ”11 råd til at tackle dit barns online-liv” i guiden "Der er så meget, forældre ikke forstår ...".
 

Info om øvelsen

Emne
Online-liv

Tid
20 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn