Min online-helt

Formål

Forældrene til børn på mellemtrinnet har ikke altid indblik i, hvem deres børn er optaget af at følge på nettet. Denne øvelse bygger bro mellem generationer og giver børn og forældre mulighed for at være nysgerrige på hinanden, ved at fortælle hinanden, hvem de følger på nettet og hvorfor. Målet er at etablere en dialog mellem børn og forældre, som styrker forståelse og respekt for hinandens interesser.

I anden del af denne øvelse skal forældre og børn søge informationer på en af de online-helte, de har talt om. Denne del vil formodentlig vise, at børn og voksne bruger internettet meget forskelligt – her eksemplificeret ved den måde de fremsøger viden og informationer på.

Fremgangsmåde

Del 1: Forældre og børn blandes og deles op i mindre grupper med 4-6 i hver gruppe. Nu skal børnene fortælle de voksne, hvem de er fan af eller følger på nettet og hvorfor. Det vil være fint at give plads til, at forældrene kan stille uddybende spørgsmål, hvis de er nysgerrige. Derefter stiller børnene de samme spørgsmål til de voksne; hvem de følger på nettet og hvorfor.

Del 2: Hver gruppe skal nu vælge en af børnenes online-helte, som de skal finde flere informationer om på nettet. De skal finde de tre seneste nyheder om helten. Forældre søger sammen, og børnene søger sammen. Derefter kigger de i fællesskab på, hvad de fandt frem til om helten og taler om, hvor og hvordan de fandt nyhederne. Øvelsen vil højst sandsynligt vise, at forældrene og børnene bruger forskellige søgeord og søgemuligheder og finder derved forskellige informationer om helten.

Lav til sidst en fælles opsamling i klassen. Tal fx ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvem er de største online-helte hos henholdsvis børnene og de voksne.
  • Hvordan blev informationer om helten fremsøgt, og var der forskel i fremgangsmåden, som børnene og forældrene anvendte.

Læringsmål

Eleverne kan fortælle om, hvilke personer de følger på de sociale medier.

 

Info om øvelsen

Emner:
Informationssøgning
Brobygning mellem generationer

Tid:
15 minutter

Målgruppe:
Forældremødet med børn

Materiale:
Medbring mobil/tablet