Mobilpolitik

Formål

Der er mange holdninger til skolernes mobilpolitik; skal der være totalforbud, ingen regler eller findes der en gylden middelvej? Øvelsen giver indblik i og inspiration til de overvejelser, der kan ligge bag en mobilpolitik. Dette kan bidrage til dialog og refleksion i forældregruppen i forhold til den mobilpolitik, der er fastlagt i klassen eller på skolen.

Fremgangsmåde

En række nye initiativer fra Undervisningsministeriet er klart signal om, at totalforbud af mobiltelefoner i skolen ikke er gangbart. I 2019 igangsatte ministeriet en forsøgsordning med teknologiforståelse som obligatorisk fag i folkeskolen samt lancerede ”10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen”.

I videoen (04:35 min.) forklarer Stine Liv Johansen, ph.d. og lektor ved Århus Universitet og tidligere formand for Medierådet for Børn og Unge, hvorfor forbud ikke er løsningen, men at skolen spiller en central rolle, når det handler om at lære børn at agere med de digitale teknologier samt ruste dem til en fremtid, der kræver digitale kundskaber og digital dannelse. Lis Zacho er lærer og IT-vejleder på Lindevangskolen på Frederiksberg. Hun fortæller i anden del af videoen om, hvordan hun i praksis anvender de digitale redskaber i undervisningen, og hvordan det styrker elevernes kompetencer. De digitale redskaber bruges bl.a. til formidling, informationssøgning, kreative produktioner og til at styrke samarbejdet.  

Når forældrene har set videoen, vil det være oplagt at fortælle dem om mobilpolitikken på netop jeres skole. Fortæl også, hvordan klassens team inddrager mobiltelefonerne (hvis I gør det) og hvordan I håndhæver skolens regelsæt i forhold til mobiltelefoner.

Spørg forældrene i plenum, hvad de tænker om skolens mobilpolitik, og hvilke elementer fra videoen de synes er særligt vigtige at have med i overvejelserne om skolens mobilpolitik i fremtiden. Noter forældrenes input og sørg for at videreformidle pointerne til den rette person på skolen.

Mere viden

Find inspiration til anvendelsesmuligheder af digitale teknologier i undervisningen i "10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen".

Info om øvelsen

Emner
Mobilforbud
Skærmtid
Teknologiforståelse

Tid
20 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn