Tidsforbrug

Formål

Børns skærmtid er til evig diskussion. Denne øvelse har til formål at bidrage med flere nuancer til debatten, således at skærmtid bliver sat i relief til skærmkvalitet. Samtidig fremhæver øvelsen også relevante opmærksomhedspunkter.

Fremgangsmåde

Videoen (04:11 min.) skal hjælpe forældrene til at få øjnene op for, at den tid, børnene bruger online, kan være yderst meningsfuld, og at der er mange gevinster og nye perspektiver ved deres online liv. I videoen fortæller Jon Lange, seniorrådgiver hos Red Barnet, også om de udfordringer, forældrene bør være opmærksomme på og hjælpe børnene med. Det er vigtigt, at dette bliver gjort uden at sygeliggøre en hel generation af børn og unge som ’afhængige’.

Pointer i videoen:

  1. Børn bruger især medier til leg, underholdning, afslapning og spil – lige som voksne.
  2. Digitale og sociale medier er en lige så vigtig adgangsbillet til fællesskabet, som leg i skolegården eller fritidsinteresser er.
  3. Sociale medier som fx YouTube er kilde til inspiration, kreativ udfoldelse og viden.
  4. Spil er i høj grad en social aktivitet, hvor man spiller sammen, med eller mod hinanden, hvad enten man er i samme rum eller mødes online. Samtidig er der mange læringsperspektiver i spil.
  5. Der skal være balance i dit barns liv i mellem det digitale liv, det sociale liv, kost og motion. Børn kan fx opleve et forventningspres om altid at være online ved at skulle holde streaks i live eller besvare beskeder, straks de er modtaget.

Vis videoen i sin fulde længde eller stop den efter hver pointe. Lad forældrene tale sammen om pointerne i grupper med 3-4 i hver. Det er vigtigt, at forældrene får sat ord på, hvad de tænker om ekspertens udmeldinger, og at de hører hinandens tanker om deres børns skærmtid.

Lav til sidst en fælles opsamling, hvor forældrene kan fremhæve de pointer fra videoen, de fandt mest interessante. Spørg også forældrene, om videoen har klædt dem bedre på til at snakke skærmtid og tidsforbrug med deres børn. Hvis nogen allerede har tanker om aftaler eller andre konkrete tiltag, de vil lave derhjemme, vil det være godt at slutte øvelsen af med, at disse forældre deler deres tanker og ideer.

 

Info om øvelsen

Emne
Skærmtid

Tid
20 minutter

Målgruppe
Forældremødet uden børn