#sammendigitalt

#SAMMENDIGITALT er et projekt om hvordan man lærer unge om menneskerettigheder online, dataetik og digitalt selvforsvar.

Medierådet for børn og Unge gik i efteråret 2017 sammen med læreruddannelsen Future Classroom Teacher på Københavns Professionshøjskole og Gladsaxe Kommune om at undersøge, hvordan man med en kreativ, pædagogisk og didaktisk tilgang kan undervise elever i grundskolen om internettet og dets indflydelse på samfundet.

Dokumentarfilm

På baggrund af oplæg fra en række eksperter om menneskerettigheder og demokrati online, dataetik, digital overvågning og digitalt selvforsvar fik de lærerstuderende til opgave at gøre denne komplekse viden håndgribelig for børn og unge. Eksperimentet blev fulgt af dokumentaristerne Ida Grøn og Julie Madsen fra kick off seminaret i september 2017 til præsentationen på konferencen #SAMMENDIGITALT i januar 2018, og via filmdagbøger opleves de lærerstuderendes proces og refleksioner igennem forløbet.

Refleksioner over projektet

I dokumentarfilmen følger vi Esther, Peter og Kenneth, der igennem hele projektet deler deres tanker om og forventninger til at skulle i praktik, hvor de selv skal skabe undervisningsaktiviteter inden for faget dansk og om menneskerettigheder på internettet, dataetik og digitalt selvforsvar.   

Esther, Peter og Kenneth er samlet til evaluering. Hvordan har de oplevet at deltage i det eksperimenterende projekt, og hvilke erfaringer tager de med sig videre?

 

Medierådet for Børn og Unges formand, Anne Mette Thorhauge siger om projektet:

 

Lektor ved Københavns Professionshøjskole, Tobias Heiberg siger om projektet:  

Undervisningsmaterialer

De lærerstuderendes undervisningsaktiviteter fra praktikforløbet vil blive gennemgået og vurderet i forhold til at blive udgivet som inspiration til undervisningsforløb i grundskolen om internettet som teknologi og samfundsfænomen.

Tak til alle involverede

Tak til de lærerstuderende på Future Classroom Teacher for deres store engagement i projektet – herunder en særlig tak til Esther, Peter og Kenneth for deres medvirken i dokumentarfilmen og til Nick for arbejdet med refleksionsfilmene. Tak til alle praktiklærerne og eleverne i Gladsaxe Kommune, der gik nysgerrigt ind i projektet sammen med de lærerstuderende.

Projektets partnere:
Medierådet for Børn og Unge, Københavns Professionshøjskole og Gladsaxe Kommune

Kontakt:
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder, lisbethh@slks.dk