Sikker Internet Dag

8. februar 2022

Sikker internet dag 2022

Sikker Internet Dag d. 8. februar 2022 handler om dialogen mellem forældre og deres børn om digitale medier. Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at der er en generationskløft i forhold til, hvad der tænkes om det, at færdes digitalt. Men hvad tænker unge selv, og hvad tænker deres forældre, og hvordan kan de mødes i dialog?

Som forberedelse til Sikker Internet Dag har Medierådet og Center for Digital Pædagogik udgivet en aktivitet til brug i grundskolen. Aktiviteten tager ca. 90 minutter at gennemføre og lægger op til fælles dialog i klassen om de ønsker, eleverne har til deres forældre.

Dette noteres i et elevark, som hører til aktiviteten. Klassens ønsker deles med forældrene, som får mulighed for at give feedback. Afslutningsvis præsenteres forældrenes feedback for eleverne, som vurderer om ønskerne skal afstemmes.

Hvis I gerne vil være med til at fejre Sikker Internet Dag, kan I gennemføre aktiviteten i klassen og sende et billede af det udfyldte elevark senest d. 28 februar. Det skal sendes til Medierådet på medieraadsinfo@dfi.dk.

Medierådet og Center for Digital Pædagogik vil gerne vide, hvilke ønsker børn og unge har til deres forældre. Efter Sikker Internet Dag vil vi samle op på de klasseønsker, vi har fået indsendt og præsenterer dem på sikkerinternetdag.dk. Vi håber, at ønskerne kan være til inspiration for andre børn, unge og voksne, som gerne vil have en god dialog præget af gensidig forståelse.

Udviklet i samarbejde med unge

Medierådet og Center for Digital Pædagogik arbejder sammen med et fælles ungepanel om Sikker Internet Dag 2022. Ungepanelet består af en 8. klasse fra Horsens, der har været med til at vælge temaet for årets Sikker Internet Dag. De spiller en stor rolle i udviklingen af aktiviteten og medvirker i de to videoer. Parallelt med arbejdet med skoleklassen er der blevet afholdt digitale ungepaneler på rådgivningsplatformen cyberhus.dk, hvor unge kan deltage anonymt. De anonyme unge har også bidraget til udviklingen af aktiviteten.