Ungepaneler

For at sikre ungeinvolvering etablerer Medierådet løbende ungepaneler i samarbejde med sine partnere Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Ungepanelerne arbejder med forskellige tematikker inden for unges digitale liv. Her kan du læse om indsatserne fra de forskellige paneler.