Vejledning om spil

PEGI-aldersmærkning er en ordning, der ved hjælp af aldersikoner og indholdsikoner, vejleder forbrugerne om spils indhold i forhold til børn og unges alder.

Find generelle råd og vejledning til forældre omkring computerspil, forklaring af PEGI aldersmærkning og vejledning til forældreindstillinger på forskellige devices og spilkonsoller i Børn, unge og computerspil - en forældreguide

PEGI er en forkortelse af ”Pan European Game Information”. Det er et fælles europæisk mærkningssystem, der er skabt af spilbranchen og som oplyser forældre, pædagoger og lærere om spils indhold i forhold til børn og unges alder. Danmark er blandt de 30 europæiske lande, hvor spiludgivere forpligter sig til at mærke spil efter en række fælles kriterier.

Mærkningen er først og fremmest vejledende og skal ikke tolkes som et forbud mod brug af bestemte titler. Den kan give forældre, pædagoger og lærere et pejlemærke om spillets indhold på lyd- og billedsiden.

Alders- og indholdsikoner

Når et spil bliver aldersmærket, udstyres det med alders- og indholdsikoner. Aldersikonerne finder man på spillets forside. De angiver den aldersgruppe, spillets indhold vurderes at være passende for. Indholdsikonerne finder man på spillets bagside.

Ikonerne angiver de indholdskategorier, der har ligget til grund for aldersmærkningen. Det er vigtigt at huske, at aldersikonerne angiver spillets mulige skadelige virkninger og ikke er en vurdering af egnethed eller sværhedsgrad. Eksempelvis kan et skakspil sagtens få en 3+ vurdering, hvilket betyder, at det ikke indeholder nogen voldsomme elementer. Men det er ikke ensbetydende med, at børn på tre år kan spille det.


Udgiver:
Medierådet for Børn og Unge og ANGI Nordic 2018

Kontakt:
Anna Holm Pingel, projektmedarbejder, annahp@dfi.dk