2D, 3D, IMAX og HFR

Medierådet skal som udgangspunkt vurdere 3D-versionen, hvis en film udkommer i både 2D-, 3D- og i en IMAX-version.

Vurderingen for 3D-versionen gælder for alle versioner, filmen udkommer i. 

Medierådet har endnu ikke fundet belæg for, at 3D- teknologien udgør så stor en visuel forskel, at en film kan rykke sig et helt alderstrin.

Hvis distributøren mener, at 2D-versionen kan opnå en lavere vurdering end den, som 3D-versionen har fået, og at det kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan 2D-versionen indsendes til individuel vurdering.

Hvis en 2D- eller 3D-film udsendes til biograferne med flere billeder i sekundet (High Frame Rate) end den gængse standard i branchen, skal Medierådet for børn og unge, efter ønske, have mulighed for at se filmen i HFR.

Der har endnu ikke været eksempler på, at Medierådet har givet en HFR-version en højere aldersvurdering end samme filmtitel med normal billedfrekvens. Men indtil videre vil Medierådet dog i særlige tilfælde gerne have mulighed for i særlige tilfælde, at anmode distributøren om forevisning i HFR-format.