Anker og revurderinger

Hvis en distributør eller producent ikke er enig i en afgørelse fra Medierådet for børn og unge, kan de anke afgørelsen og søge om en revurdering.

Revurderingen foretages af en børnesagkyndig, der ikke tidligere har set filmen/traileren, og formanden for Medierådets vurderingsudvalg. Afgørelsen fra revurderingen er endelig og kan ikke ankes

For at få en revurdering, skal der ansøges om en revurdering, samt sendes en mail til medieraadet@dfi.dk med en begrundelse for anken. Hvis Medierådets vurderingsudvalg skønner, at særlige grunde taler derfor, bliver filmen/traileren revurderet.

Medierådet søger at behandle en revurdering så hurtigst som muligt og maksimalt indenfor 10 arbejdsdage efter ansøgningen om revurdering er modtaget.

Pris
Hvis en film/trailer skal revurderes, betales halvdelen af vurderingsgebyret, 6,39 kr. pr. minut. Revurderingen er gebyrfri, hvis afgørelsen bliver ændret.