Anker og revurderinger

Hvis en distributør eller producent ikke er enig i en afgørelse fra Medierådet for børn og unge, kan de anmode om en revurdering.

Anmodningen skal begrundes og sendes på mail til medieraadet@dfi.dk.

Det er Medierådets vurderingsudvalg, der beslutter, om en revurdering bliver gennemført jf. bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge § 12.

Revurderingen foretages af en børnesagkyndig, der ikke tidligere har set filmen/traileren, og formanden for Medierådets vurderingsudvalg. Afgørelsen fra revurderingen er endelig og kan ikke ankes.

Medierådet søger at behandle en revurdering så hurtigst som muligt og maksimalt indenfor 10 arbejdsdage efter anmodningen om revurdering er modtaget.

Revurderinger på prøvevurderinger
En prøvevurdering kan ikke revurderes. Hvis Medierådet skal kunne foretage en revurdering, skal distributøren anmode om at ændre prøvevurderingen til den endelige vurdering. Denne konvertering kan kun finde sted, såfremt distributøren vælger, at filmens prøveversion skal distribueres som filmens endelige version uden ændringer på billede- og lydsiden. Der er muligt at anmode om at prøvevurderingen betragtes som den endelig version og på dette grundlag samtidig anmode om en revurdering af Medierådets afgørelse. Anmodningen om revurdering skal begrundes.

Pris
Hvis en film skal revurderes, betales halvdelen af vurderingsgebyret, 12,50 kr. pr. minut. For en trailer koster det 250 kr. Revurderingen er gebyrfri, hvis afgørelsen bliver ændret.