For detailhandlen

Det er forretningernes ansvar at reglerne for salg og leje af film til børn og unge overholdes. Reglerne er sat gennem filmloven.

Ifølge filmlovens § 25, stk.1, jf. § 20, stk. 1, kan forretninger straffes med bøde, hvis de sælger eller viser film til børn under henholdsvis 11 og 15 år, hvis ikke filmene er godkendt til disse aldersgrupper – eller hvis ikke filmen er vurderet af Medierådet for Børn og Unge.

Det betyder, at man skal være opmærksom på børns alder, hvis de henvender sig for at købe DVD, der er klassificeret ”tilladt for børn over 11 år” eller ”tilladt for børn over 15 år”.

En 10 årig må ikke på egen hånd købe hverken en ”11” eller ”15” års film.

En 13 årig må ikke på egen hånd købe en ”15” års film.

Er der tvivl om barnets alder, kan man spørge om legitimation. Kan denne ikke forevises, må DVD’en ikke sælges.

Loven kan ikke omgås med en underskreven bemyndigelse fra forældremyndighedens indehaver.

Det er heller ikke tilladt at vise alle film/trailere i butikkerne.

Det er kun tilladt at vise film, der er klassificeret ”Tilladt for alle” og ”Tilladt for alle, men frarådes for børn under 7 år” i butikkerne.

Er der tvivl om aldersgrænsen, så brug Medierådet for Børn og Unges filmdatabase til at finde oplysningerne i. I filmdatabasen er både en vurdering på trailere og en vurdering på film. Det er ikke nødvendigvis den samme vurdering.

Findes vurderingen ikke i vores database, så er den automatisk ”tilladt for børn over 15 år” og kan ikke vises.

Der er mulighed for at henvende sig direkte til Medierådet på adressen: medierådet@dfi.dk, hvor filmkoordinatoren kan hjælpe.