Original, dubbed eller tekstet version

Film, der udsendes i både en original og dubbet (dansksproget) version, skal kun vurderes i den ene af versionerne. Distributørens vælger, hvilken af versionerne der skal vurderes.

Hvis distributørens mener, at en af versionerne vil få en lavere vurdering end den anden, og at det kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan begge versioner indsendes til individuel vurdering.

Inden dubbing
Når en film kun udsendes i en dubbet version, kan Medierådet vurdere filmen i dens originale version (inden dubbing) forudsat, at filmen er med engelsk dialog eller med danske/engelske undertekster.

Hvis Medierådet efter gennemsyn af den originale version er i tvivl om aldersvurderingen, kan Medierådet anmode om at få den dubbede version indsendt til vurdering, før der træffes endelig beslutning om aldersmærkningen.

Inden tekstning
Medierådet kan som udgangspunkt vurdere engelsksprogede film, der endnu ikke er tekstet på dansk. Dog forbeholder Medierådet sig retten til at anmode om en tekstet version, hvis det er nødvendigt for at kunne give en retvisende vurdering. Film på andre sprog end dansk og engelsk skal være tekstet (på dansk eller engelsk), når de sendes ind til vurdering.

Ved anker/revurdering
Hvis distributøren ønsker en revurdering, skal den dubbede version benyttes. Baggrunden for det er, at det typisk er den dubbede version, der har de yngste børn som publikum.