Priser og fakturering

Medierådet opkræver et gebyr for en filmvurdering. Pris pr. minut er en afgift på 25,00 kr.

Hver den 1. i måneden fakturerer Medierådet de vurderede titler og sender fakturaen til den mail/adresse, distributøren har oplyst.

For endelig vurdering af film, der tidligere har været indsendt til prøvevurdering, betales halvdelen af det fastsatte gebyr.

For revurdering af film betales halvdelen af det fastsatte gebyr. Revurderingen er gebyrfri, hvis afgørelsen bliver ændret.