Prøvevurdering af film og trailers

Det er muligt at få en film eller trailer vurderet, inden den er færdigproduceret. Medierådet tilbyder op til to prøvevurderinger, herefter skal den 3. version, der sendes ind, være den endelige version.

Prøvevurderede film og trailers skal vurderes i deres endelige udgave, inden de har premiere. Hvis en endelig version ikke vurderes inden premieren, skal filmen/traileren annonceres som ’Tilladt over 15 år’ jf. Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge, kapitel 3 § 14.

Hvordan fungerer en prøvevurdering
En prøvevurdering behandles efter de samme kriterier som en almindelig vurdering. Det vil sige, at afgørelsen bygger på samme faglige skøn fra de børnesagkyndige, der vurderer film og trailers. Der er altså ingen afgørende faglig forskel på en prøvevurdering og en vurdering af den færdige film/trailer.

Ansøg om en prøvevurdering via Medierådets online skema

Hvis indholdet i den færdige version i hovedtræk er identisk med det, der tidligere er taget stilling til, bliver der ikke ændret ift. prøvevurderingen. En vurdering kan ændres hvis filmens udtryk via klipning, ændring af lyd eller anden redigering virker skærpende eller formildende i forhold til den første vurdering.

Uddybende Vejledning
Ønskes en uddybende vejledning til prøvevurderingen, fx hvordan filmen/traileren kan få en lavere aldersvurdering, kan dette tilkøbes. Det koster et gebyr på 1.000 kr. pr. uddybning til dækning af de ekstra omkostninger forbundet med vurderingsarbejdet. Her skal ansøger informere om hvilken uddybende vejledning der ønskes.

En uddybning kan tilkøbes allerede inden film/trailer prøvevurderes. Der må påregnes en ekstra dags arbejde til at lave uddybningen.

Bestil en uddybende vejledning ved at maile til medieraadet@dfi.dk

Prøvevurdering af færdige film
Det er også muligt at få en prøvevurdering på en færdig film, hvis ansøgeren ønsker at kende aldersmærkningen på en film/trailer, inden den sendes ud på det danske marked.

Hvis den prøvevurderede version er den endelige version
Hvis ansøgeren ønsker at få ændret en prøvevurdering til en endelig vurdering, skal det skriftligt meddeles til Medierådet, at filmen/traileren er uændret på billed- og lydside siden prøvevurderingen. Medierådet ændrer herefter prøvevurderingen til en endelig vurdering og udgiver den på Medierådets hjemmeside.

Priser
- Medierådet opkræver et gebyr for en aldersvurdering. Pris pr. minut er 40,00 kr. For en trailer gælder et gebyr på min. 500 kr.
- Uddybning vejledning koster et gebyr på 1.000 kr. pr. gang.