Relancering af ældre film

Ind imellem relanceres ældre film i biograferne. I den forbindelse har Medierådet fastlagt følgende retningslinjer:

Film, der er vurderet før 1997 – det vil sige før det gældende lovgrundlag for Medierådet trådte i kraft – kan indsendes til fornyet vurdering, hvis distributøren ønsker det. Medierådet vil dog gerne gøre opmærksom på den gældende bekendtgørelses bestemmelse om, at film, der før 1997 var klassificeret til 12 eller 16 år uden fornyet vurdering skal klassificeres til henholdsvis 11 eller 15 år.

Film, der er vurderet efter 1997 - det vil sige i henhold til gældende regler – kan kun indsendes til fornyet vurdering, hvis det filmiske udtryk er ændret. Ændringerne kan f.eks. være tilføjelse/sletning af scener, tilføjelse af lydeffekter, tilføjelse af 3D-effekter mv.