Sådan får du en film eller trailer vurderet

Børn i biffen medierådet aldersmærker regler
For at få en film, trailer eller serie vurderet af medierådet skal du følge en kort proces som er beskrevet her:

1. Udfyld skemaet her "Ansøgning om vurdering" (åbner i nyt vindue)

Hvis du har spørgsmål til skemaet, kan du skrive til medieraadet@dfi.dk

2. Indsend film, serie eller trailer til Medierådet.
Husk at mærke DVD/BluRay med tydeligt firmanavn, hvis den ønskes retur. Hvis der ikke er kontaktdetaljer på, bliver den destrueret).

Breve sendes til:
Medierådet for Børn og Unge
Gothersgade 55
1123 København K

DCP og større pakker, der leveres med bud (kl. 8-16)
Medierådet for Børn og Unge
Landemærket 26,
1123 København K
Levering og returnering af produkter sker for distributørens regning.

Links til internet
Mailes til medieraadet@dfi.dk

Digitale overførsler
Eclair ved DIVO
Movietransit ved Unique

FTP upload
Brugernavn: medieraadet_up
Password: fht785GJ

3. Medierådet vurderer det indsendte.

Biograffilm/trailers: vurdering tager 5-10 arbejdsdage efter film eller trailer er modtaget.
DVD, Blu Ray og lignende: vurdering tager 10-15 arbejdsdage .
Serie (hel sæson): vurdering tager 10-25 arbejdsdage, afhængig af seriens længde.

4. Medierådet sender e-mail med afgørelsen vedhæftet som PDF fil.