For tv og on demand-branchen

I efteråret 2020 trådte nye regler for aldersmærkning af indhold på tv og on demand i kraft. Det betyder, at danske tv- og on demand-tjenester nu skal aldersmærke indhold.

Vurderinger af indhold på tv og on demand sker på baggrund af Medierådets vurderingskriterier, som kan downloades her på siden.

De nye regler for aldersmærkning gælder kun danske tv og on-demand-tjenester. Udenlandske tjenester, som opererer i Danmark (fx Netflix og HBO), er ikke underlagt de samme regler.


Kravet om aldersvurdering og aldersmærkning gælder ikke følgende programtyper:

  1. Nyheds- og aktualitetsprogrammer
  2. Undervisnings- og forskningsprogrammer
  3. Informationsprogrammer om ideel, politisk eller religiøs virksomhed
  4. Musikprogrammer
  5. Idrætsprogrammer
  6. Hobby-, instruktions- og fritidsprogrammer
  7. Direkte udsendelser
  8. Foromtale af programmer

Al henvendelse vedrørende undtagelserne henvises til Radio- og tv-nævnet
 Her kan du se lister over de omfattede tjenester

Liste over tv-tjenester

Liste over ikkekommercielle, lokale tv-tjenester

Liste over tv-tjenester under særordningen


Læs også

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge og aldersvurdering af audiovisuelt indhold

Retningslinjer for aldersmærkning

Skal du bruge aldersmærkerne?

Vurderingskriterier til audiovisuelt indhold

Overblik: Kendetegn ved film og programmer til A, 7, 11 og 15

Kontakt

M. medieraadet@slks.dk
T. +45 20 27 00 52