Go' stil på nettet

Har du styr på din digitale dannelse? Har du knækket koderne for god adfærd på nettet? Nyt projekt hjælper københavnerne og giver samtidig stof til eftertanke - på den gode måde!

Sammen med Digital Dannelse og andre samarbejdspartnere har Københavns Hovedbibliotek fået støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier til et projekt om digital dannelse. Projektet munder ud i et nyt e-læringsprogram både til den it-vante borger og til bibliotekernes egne medarbejdere.

Ander Skov og Jacob Brøndum fra Digital Dannelse fortæller: "Projektet sætter fokus på, hvordan vi overfører vores kollektivt erhvervede almene dannelse til god dannelse på internettet. Så det er et helt aktuelt emne, der her tages op. For ofte er fokus på it-færdigheder, men nu rettes blikket imod den digitale dannelse, hvor programmet lægger op til refleksion over egen adfærd på nettet."

Du kan læse mere om projektet her og se Anders Skov fortælle om fremtidens digitale kompetencer her.