Guide hjælper unge med at få styr på deres online identitet

Der er mange fordele ved at have kontrol over sin digitale identitet. Når arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber og andre googler ens navn, så kan man være nogenlunde sikker på, at der kommer dét frem, man ønsker skal komme frem.

Netop evnen til at beskytte det, man ikke ønsker skal være offentligt tilgængeligt, og fremme det, man ønsker skal være tydeligt, er kompetencer, som alle unge bør have. Det mener Lærerstandens Brandforsikring, som derfor støtter en guide til lærere og elever om, hvordan man kan arbejde med sine personlige data til fordel for en selv.

“License2Share giver et værktøj til blandt andre lærerne, som de kan bruge til at hjælpe børn og unge med at passe på sig selv og være bevidste om de digitale fingeraftryk og fodspor, de sætter, når de færdes på de digitale platforme,” siger Christophe Kirkegaard, sektionsdirektør i Lærerstandes Brandforsikring.

Medierådet for Børn og Unge støtter op om formidlingen af guiden, der hjælper de unge med at få styr på deres online identitet.

”At forstå og håndtere private data er en nøglekompetence, som børn og unge skal have i dag, både af hensyn til deres trivsel og sikkerhed i hverdagen og af hensyn til deres fremtid. License2share giver nogle konkrete råd og redskaber som er lige til at gå til for børn og for voksne”, siger Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Der er stort behov for disse nye digitale kompetencer. Det bekræfter Tove Johnsen, vicerektor på Handelsgymnasiet i Slagelse, der har haft fokus på netop den problemstilling.

“Den digitale tidsalder er stadig relativ ny for de fleste og især brug eller misbrug af data er noget, som både elever og lærere bør vide meget mere om. De unge skal vide, hvorfor de bør have mere kontrol over deres persondata, hvordan de beskytter det, der er privat for dem, og samtidig forstå, hvad deres digitale identitet kan gøre for dem både positivt og negativt. Det kan jo gøre en enorm forskel for dem,” siger Tove Johnsen.

Hæftet, der indeholder væktøjer til digitalt selvforsvar (beskyttelse) og til at fremme sine professionelle data, kan hentes gratis på www.license2share.dk