Hilsen fra Medierødderne

Medierødderne har lavet en række online produktioner, der sætter spot på nogle af de udfordringer, som trænger sig på i børn og unges digitale hverdagsliv.

Der er mange ting at holde styr på, når man er på nettet eller mobilen. Nogle handler om ren sikkerhed, andre om at forstå de ting man faktisk siger ja til, når man fx er på facebook eller hvor grænsen går mellem at være berømt eller berygtet....

Det har Rødderne lavet en række online produktioner om, som du kan se her  - eller på deres blog.

Besøg Røddernes blog

Roddernes-blog_210Røddernes film om facebook


"HAR DU FACEBOOK?" - En kort lille film om de langhårede brugerbetingelser på facebook som ingen læser.

"FRANKLY MY DEAR FACEBOOK, WE DO GIVE A DAMN!" - En tankevækker i form af en prezi-præsentation, om det der står med småt i facebooks Statement of Rights and Responsibilities.

Er du nysgerrig på, hvad Rødderne ellers har listet som udfordringer, når det handler om online teknologiernes muligheder, så læs hele Temamanifestet her.