Hjælp til et bedre socialt liv på nettet

SKOLE. Børn med udfordringer som ADHD og autisme har brug for ekstra støtte til at navigere online. Det får de nu med uv-materialet ’Er du OK på nettet?’. Det gratis materiale kan bruges af lærere og pædagoger på både specialskoler og folkeskoler og i klubber.

Hvor langt vil jeg gå for at få 'likes’? Hvordan lærer jeg at stoppe op og tænke i stedet for at svare på en sårende kommentar med det samme? Og hvad kan jeg gøre for at tage pauser fra computeren?

Det er vigtigt at skabe dialog med børn omkring spørgsmål som disse. Og det er især vigtigt at gøre det med børn, der har kognitive udfordringer som for eksempel ADHD og autisme. De har sværere ved impulsstyring og konsekvensberegning, og det kan udfordre deres sociale liv på nettet.

Derfor lancerer Red Barnet og ADHD-foreningen i samarbejde med Fremtidsfabrik, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Ungdomsringen i dag et undervisningsmateriale. Det har netop til formål at styrke denne gruppe af børn i at bruge digitale medier på en måde, så de inkluderes i sociale fællesskaber på nettet.

Det gratis materiale hedder ’Er du OK på nettet?’ og kan bruges af lærere og pædagoger, som har lyst til at komme i dialog med børn om deres liv på nettet. Emnerne er for eksempel billeddeling, tidsforbrug og hårdt sprog på sociale medier.

Børn råber på mere viden

Marianne Pihl, der er seniorrådgiver i Red Barnet, forklarer, at der har været stor efterspørgsel på materialet fra børnene selv.

– Relationer på sociale medier fylder meget i børn og unges hverdag. For dem er det at være sammen med venner ikke afgrænset til at være i det samme rum. Hvis man har kognitive udfordringer, er der mange fordele ved at kunne kommunikere online, men der er også et stort behov for støtte og vejledning fra voksne. Mange børn råber ligefrem på, at voksne sætter sociale medier på dagsordenen i skole og klub. Det håber vi – med lanceringen af dette materiale – at flere fagvoksne på specialområdet kommer til, siger Marianne Pihl.  

Svært ved at afkode beskeder

Også ADHD-foreningen oplever et stort behov for at give lærere og pædagoger værktøjer, så de kan sætte gang i dialogen om tryghed og trivsel online.  

Anna Furbo Rewitz, der er projektleder på ADHD-foreningens mestringsgrupper for børn, oplever, at usikkerheden omkring det sociale liv på nettet fylder hos børnene og de unge.

– Børn og unge med ADHD er blandt andet udfordrede på at forstå stemningen bag beskeder på nettet. Det kan fx være ekstra svært for dem at afkode, om en besked er skrevet i vrede, for sjov eller med ironi. De kommer derfor hurtigere galt af sted, fordi de misforstår, eller fordi de får svaret for impulsivt. Det kan også være, at de er for lidt ”på” over for vennerne, fordi de har svært ved at holde fokus, huske og følge op. Eller de er for meget ”på” over for vennerne, fordi de ikke følger de uskrevne regler bag det at begå sig socialt online. Det er også nemmere at komme til at give for meget af sig selv – eller andre – i ord eller billeder, når man har problemer med at se grænserne, siger Anna Furbo Rewitz.

Anne Mette Thorhauge, der er formand for Medierådet for Børn og Unge, forklarer vigtigheden i at gå ind i dette projekt:

— Vi arbejder for at styrke børn og unges kompetencer i forhold til det sociale liv på nettet, og vi skal favne målgruppen bredt, også børn og unge med kognitive udfordringer. Det har været spændende og lærerigt at arbejde med børn på lige netop dette område, og vi er stolte af at vi sammen med de andre organisationer kan tilbyde noget der er rettet særligt til dem. 

Om ’Er du OK på nettet?’

’Er du OK på nettet’ kan bruges af lærere og pædagoger, som arbejder med børn på specialområdet eller bare har brug for en formidlingsform, der er enkel og med høj grad af visualisering. Aktiviteterne er støttet af enkle lege og visuelt materiale, som sætter gang i dialogen om det sociale liv på nettet. Materialet er udarbejdet til børn i aldersgruppen 11-15 år, men kan også anvendes til en yngre målgruppe.

Udviklingen af materialet er sket på baggrund af workshops med børn og unge i 20 klubber og skoler på specialområdet.

  • Undervisningsmaterialet er struktureret som et forløb med otte aktiviteter. Temaerne er blandt andet børns egne erfaringer online, sprog og beskeder, billeddeling, online profiler, tidsforbrug og regler.
  • Find materialet her: www.erduokpånettet.dk
  • Via Ungdomsringen tilbydes i vinteren 2017/18 kurser med introduktion til materialet og input til klubbers muligheder for at støtte og styrke børn i det digitale liv. Tilmelding kan ske på www.ungdomsringen.dk.
  • Bag projektet står Red Barnet, ADHD-foreningen, Fremtidsfabrik, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Ungdomsringen.
  • Projektet er finansieret af Socialministeriets pulje til inklusion af børn med handicap og støttet af den Europæiske Union under Connecting Europe-faciliteten.