Invitation til debat: Hvad er god spilkultur for børn og unge?

Medierådet inviterer d. 11. februar 2014 kl. 14.30-17 til debat om computerspil som kulturbærende medie og rådets rolle som rådgivende institution i forhold til børn og unges spilkultur.

Medierådet og DR gennemførte i efteråret 2013 en kvalitativ undersøgelse blandt de 7-12-årige og deres forældre om deres mediekultur. Undersøgelsens resultater peger på, at størstedelen af børnenes medieaktiviteter foregår ved at spille computerspil via forskellige platforme og gerne flere spil af gangen. Børnenes engagement i spillene næres af spiltemaer som strategi, samarbejde, kreativitet og omsorg samt det sociale aspekt i at spille med andre. Spillene er opmærksomhedskrævende og børnene tilskyndes til handling af især onlinespillenes kontinuerlige notifikationer og push-meddelelser om nye niveauer og aktuelle tilstande inden for spillene.  

For den voksne generation kan børnenes spilvaner og generelle brug af digitale medier synes præget af afhængighed og/eller ude af balance i forhold til fysiske aktiviteter og deltagelse i sociale kontekster væk fra de digitale medier. Det er nærliggende at spørge, om børnenes spilvaner medvirker til en tidlig etablering af en digital kultur, som følger dem i deres liv fremover? Spørgsmålet er også, hvilken rolle forældrene spiller i opdragelsen af deres digitale børn? Hvordan kan skolen og fritidsinstitutionen tackle den stigende mængde af ivrigt spillende og digitalt orienterede børn og unge? Og hvilken rolle skal Medierådet udfylde i forhold til børn og unges spilkultur og generelle digitale kultur?

Program for dagen

1. Hvad sker der på den digitale legeplads? DR Medieforskerne, Lene Heiselberg og Tina Skov Gretlund, præsenterer konklusioner om børns mediekultur fra undersøgelsen om de 7-12-årige, spil og sociale medier. Rapporten findes her: Tweens mellem spil og sociale medier

2. Snapshots på børn og unges spil- og mediekultur:

  • Er computerspil et kulturbærende medie for børn og unge? Redaktør ved DFI Spilordningen, Simon Løvind.
  • Hvor er spiludviklingen på vej hen generelt og i forhold til spil til børn og unge? Spilanmelder og debattør, Thomas Vigild.
  • Computerspil i børn og unges hverdag – kultur eller afhængighed? Forsker ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Anne Birgitte Brus.
  • Hvordan fremmer fritidsklubberne en god spilkultur? Pædagog i Klubben Søborg, Anders Vejgaard.
  • Hvordan kan man i et public service perspektiv agere ud fra børns spil- og mediekultur? Digital redaktør for Børn, DR Medier, Marie Louise Hjerrild Poder.

3. Paneldebat: Hvordan kan Medierådet medvirke til at fremme en god spilkultur? Modereret af Medierådets formand, Anne Mette Thorhauge.

4. Afrunding og forfriskninger

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 28/1 2014 til Lisbeth B. Holmegaard på lisbethh@dfi.dk

Arrangementet er en del af Sikker Internet Dag 2014 og finder sted på Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K.