IT i undervisningen

Det Digitale Penalhus har oprettet et netværk for skolelærere, som videndeler om brugen af IT i undervisningen. Bogen "Creative Commons for alle" giver også en masse nye input til din undervisning.

Det Digitale Penalhus
Microsoft's pædagogiske netværk er for skolelærere, IT-vejledere og skolekonsulenter, der brænder for IT i undervisningen. Netværket er en del af Det digitale penalhus og har særligt fokus på at fremme videndeling samt give inspiration til at bruge IT i undervisningen.

Deltagere fra hele landet beskriver bl.a. deres undervisningsforløb på bloggen. Dette giver mulighed for at følge med i, hvad der sker i hele landet, ligesom man kan bruge de forskellige forløb i sin egen undervisning eksempelvis "Den talende bog", "Formelsamling med PhotoStory", "Den virtuelle IT-vejleder" og "Noget om naturen". Der er fx også et forløb til sprogfagene, hvor eleverne laver deres egen "Turistbrochure". Du kan finde mange flere ressourcer her.

Det Digitale Penalhus afholder også seminarer, hvor nye projekter og undervisningsforløb kan præsenteres, og der gives ny inspiration gennem eksterne oplæg mv. I øjeblikket deltager mere end 40 kommuner og over 200 skolelærere, IT-vejledere og konsulenter, men der er plads til flere i netværket. Hvis du gerne vil være en del af det, kan du læse mere her.

Creative Commons
Internettet har givet os værktøjerne til at kopiere, downloade og udveksle viden og ideer på en helt ny måde. Dermed udfordres vores traditionelle opfattelse af, hvad ophavsret er. Creative Commons licensen er en fleksibel måde at tænke ophavsret på. Ideen er, at rettighedshaveren selv vælger, hvilke rettigheder man vil reservere til sig selv i stedet for at gøre krav på alle rettigheder. På den måde bliver det muligt stadig at beskytte sit værk og samtidig dele det med andre. Fx kan man lægge et billede eller et musikstykke ud på nettet, som andre gerne må bruge og evt. ændre på og videreudvikle, så længe de bare henviser til den, som har lavet det originale værk. Du kan læse mere om creative commons her.

Få ny inspiration fra bogen "Creative Commons for alle" 
Bogen er lavet som en dynamisk publikation, hvor du selv har mulighed for at tilføje, slette, rette etc. Du kan også vælge at downloade bogen og bruge nogle af de mange værktøjer, som der henvises til:

"De digitale medier og værktøjer gør det muligt at arbejde med helt nye metoder. Vi kan optage lyd, billede og video når og hvor, vi vil. Vi kan kommunikere, selv om vi er uden for hinandens syns- og rækkevidde, og vi er ikke længere afhængige af skolens fysiske rammer og udstyr. Medier kan sættes sammen til nye udtryk og nye medier. Fx kan eleverne lave digitale plancher i Glogster, komplette interaktive hjemmesider i Wix, udgive e-bøger på Issuu, være filminstruktør på Skoletube, hvor man også kan arbejde med fremstilling af tegneserier, billedfortællinger, lokalradio og musikkomposition, eller hvad man nu ellers har lyst til. Produkter der umiddelbart ligger langt fra papir og blyant, men som alligevel handler om det væsentlige, nemlig at eleven tilegner sig forståelse og udvikler kompetencer til at behandle indtryk og skabe udtryk. Skrift og tale vil aldrig forsvinde, men suppleres og understøttes af disse nye teknologier." Se bogen her.