Konference: Digital Trivsel

Konferencen Digital Trivsel afholdes d. 5. og 6. marts 2013 og handler om unges online liv og redskaber til det pædagogiske arbejde.De sociale medier – og nettet i det hele taget – er en integreret del af unges liv. Derfor bør digital trivsel også være et fokuspunkt i pædagogisk arbejde. På konferencen vil der være oplæg om unge som digital generation, ligesom vi vil se nærmere på begreber som sprog, venskaber og identitetsdannelse. Digital pædagogik vil som begreb blive introduceret og udfoldet, og endelig vil der være workshops med institutioner og organisationer, der rådgiver unge via nettet.