Konference og debatbog: Kampen om de unges fritidsliv

Hvad har en kendt musiker, en ditto studievært, to professorer, en politiker, en direktør, en fremtidsforsker, en ekspert i læring, en politisk rådgiver, en advokat og fire studerende til fælles?

Jo, de ved alle sammen noget om, hvad der er vigtigt, når man er ung og står midt i en af de mest stormfulde perioder i ens liv.

Nye debatbog
I bogen "Kampen om de unges fritidsliv - inspiration til debat og refleksion", som udkommer 1. december 2011, lægges der op til debat om unges fritidsliv. 12 voksne og 4 unge med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og visioner stiller skarpt på, hvad der vigtigt i unges fritidsliv og hvorfor.

Bogen peger ikke på en entydig løsning – men er tænkt som et kalejdoskop, hvor forfatternes ord kan inspirere til nye mønstre, organiseringer, tanker og samarbejdsformer, der kan sikre børn og unge optimale rammer og vilkår for deres fritidsliv.

Det er Ungdomsringen – interesseorganisation for fritids-, ungdomsklubber og ungdomsskoler, der står bag bogen, hvis kapitler hver på deres måde afspejler, hvad der er væsentligt at fokusere på, når vi skal diskutere, hvordan børn og unge får et godt fritidsliv til gavn for dem – og dermed for os alle. For det er i fritiden, når skoleklokken har ringet ud, at evnen til at begå sig blandt andre for alvor kommer i spil. Det er her den uformelle læring og udviklingen af de vigtige sociale kompetencer sker.

Konference den 30. november 2011
Kampen om de unges fritidsliv
fritid – frihed - rammer

Ungdomsringen vil med konferencen ”Kampen om de unges fritidsliv” stille skarpt på vilkårene og rammerne for børn og unges fritidsliv. Konferencen sætter fokus på, hvorfor det er så afgørende at have et fritidsliv uden for skolen. Men at unge deltager i det organiserede fritidsliv, er ikke længere en given ting. Måske er det fordi, at vi (de velmenende voksne) ikke er gode nok til at ramme plet med vores tilbud. Måske er det fordi, at vi kæmper for at fastholde det, vi voksne er trygge ved i stedet for at turde bryde det kendte op og skabe nyt på tværs af gamle organiseringer. Eller måske er det fordi, at vi faktisk ikke formår at stille skarpt på de unges behov. Resultatet bliver i værste fald, at de unge keder sig - og så skrider de et andet sted hen for at få opfyldt deres behov for et godt fritidsliv. Tilbage står de velmenende voksne og undrer sig.

Hvornår og hvor
Tirsdag den 30. november 2011, kl. 10.00-16.00
Fællessalen, Christiansborg, 1240 København K
 
Målgruppe
Politikere, embedsmænd, erhvervsledere, fagfolk og andre, der arbejder med og har interesse for børn og unge.
Du kan se konferencens program her.