Konference om digitale redskaber i dagtilbud

Invitation til inspirationskonference om digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring med mulighed for deltagelse i forskningsprojekt på området.

Konferencen ligger i forlængelse af høringen om digital dannelse og digitale redskaber i dagtilbud, der blev afholdt på Det Danske Filminstitut d. 28/10 og er en indkredsning af temaer for forskningsprojektet ”Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring”.

Udviklings- og forskningsprojektet gennemføres i 2015 og foregår i et samarbejde mellem KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Undervisningsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

Konferencen finder sted i Odense d. 2. december 2014 kl. 9.30-15.30.

Programmet for konferencen.

Tilmelding sker via KL’s hjemmeside www.kl.dk/digitaleredskaberidagtilbud

Tilmeldingsfrist:
25. november 2014