Konference om serious games

Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen? Hvad er fremtidens intelligente læremidler? Og hvad er de internationale erfaringer med IT, digitalisering af læringsmidler og læringsspil? Få ny viden den 16. maj på DPU.

Konferencen ”Digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil” markerer afslutningen på forskningsprojektet ”Serious Games on a Global Market Place". Her får du blandt andet svar på ovenstående spørgsmål, når projektets resultater sættes i spil både i et nationalt samt i et globalt perspektiv.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor politikere, interessenter fra dansk erhvervsliv, undervisningssektoren og forskningsinstitutioner sætter spot på spørgsmålet ”Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?”. Konferencen henvender sig til forskere, undervisere, skoleledere, branche- og interesseorganisationer, beslutningstagere - alle som beskæftiger sig med it og medier i et læringsperspektiv.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her
Dato: 16. maj 2011
Tid: 12.30-17.30
Sted: Festsalen, A220, DPU, AU. Tuborgvej 164, 2400 København NV
Pris: 130kr.