Malene Charlotte Larsen

Malene Charlotte Larsen er lektor på Aalborg Universitet, hvor hun de seneste 15 år har forsket i børn og unges brug af sociale medier – senest bl.a. med fokus på brugen af fotodelingsapplikationer. For tiden er hun optaget af, hvordan de sociale mediers rammesætning med likes og algoritmer har indflydelse på børn og unges sociale relationer og trivsel.