Media Literacy i en Dansk kontekst

Rapport 2015
IT-Universitetet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Medierådet for Børn og Unge

Evnen til at begå sig i den digitale verden er en forudsætning for engageret medborgerskab og deltagelse i samfundslivet. Denne rapport, der er udarbejdet af IT-Universitetet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Medierådet, giver et bud på, hvordan det er muligt at måle media literacy-niveauet i den danske befolkning.